Agil konferens i Umeå 1/4 2014 — inbjudan presentationer

Acino i samarbete med nätverket AgilaUme planerar att genomföra en ”agil dag” i Umeå, den 1 april, 2014. Vi vill lyfta fram lokala förmågor och främja agil utvecklingsmetodik i regionen.

Sprid gärna denna information till kollegor och andra du känner i branschen som du tror kan vara intresserade.

Om du är intresserad av att hålla en presentation eller workshop denna dag är du välkommen att skicka in din idé till Acino Academy senast den 19 januari. Presentatörer och workshopledare deltar gratis.

Exempel på ämnen kan vara:

 •     erfarenheter som produktägare,
 •     hur man engagerar verksamheten/användarna,
 •     agila projekt,
 •     user stories,
 •     estimering och rangordning,
 •     erfarenheter från testdriven utveckling,
 •     andra ”extreme programming”-tekniker,
 •     scrum och andra iterativa metoder,
 •     ”software-lean” och kanban,
 •     ”software craftmanship”,
 •     skillnaden mellan att vara projektledare och scrummaster,
 •     coacha en grupp,
 •     hur redovisa ett agilt projekt för stygrupp,
 •     hur motivera starta upp ett agilt projekt,
 •     hur styra agilt team,
 •     naturliga milstolpar i agila projekt,
 •     när är ett agilt projekt klart,
 •     hur mottager man ett agilt projekt i förvaltning,
 •     …

Presentationerna kan vara 20 eller 45 minuter långa. En workshop får 90 minuter.

Man måste inte ha ”svart bälte” i agil utveckling för att komma och prata — att höra om andras erfarenheter är alltid uppskattat!

Vi tänker oss följande upplägg:

Två eller tre spår: ett för beställare/produktägare, ett för utvecklare/testare och ett för scrummasters/agila coacher. Vilka det blir beror på vilka bidrag vi får in.

9.00 Registrering / kaffe
9.30 Välkomna/Introduktion (alla)
10.00 Presentationer Beställarspår 1 / Utvecklarspår 1 / Coach-spår 1
10.50 Fika
11.10 Presentationer Beställarspår 2 / Utvecklarspår 2 / Coach-spår 2
12.00 Lunch
13.00 Workshop beställare / Workshop utvecklare / Workshop coacher
14.30 Fika
14.50 Open Space
16.30 Paneldiskussion
16.55  Avslut av dagen
17.00 After Conference / Mingel

Förslag på presentationer och workshops ska skickas in senast 19 januari och de presentationer/workshops som blir antagna tillkännages den 24 januari. Förslaget ska kort beskriva presentationen resp. workshoppen, samt hur lång tid den tar. Förslagen skickas till academy@acino.se.

Annonser